UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UČLANJENJE U UŠIT FBiH

Na osnovu odluke Skupštine od 19.04.2007. god., kojom se zadužuje Predsjedništvo udruženja, za postupak prijema (učlanjenja), visine članarine, forme i sadržaja članske knjižice, te načina vođenja evidencije i kategorizacije članova UŠIT FBiH, Predsjedništvo udruženja je donijelo sljedeću odluku:

 1.  Godišnja članarina za zaposlene članove iznosi 24 KM,
 2. Godišnja članarina za penzionere iznosi 12 KM i
 3. Članarinu ne plačaju nezaposleni, studenti i đaci.

Pristupnice za učlanjenje u UŠIT FBiH možete skinuti (download) sa web stranice udruženja, www.usitfbih.ba. Popunjene i potpisane pristupnice možete slati na broj faksa: 033/202-737 ili putem e-maila: info@usitfbih.ba, ili putem pošte na adresu: Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine (UŠIT FBiH), ul. Titova br. 7, 71000 Sarajevo.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na naprijed navedeni broj telefona ili e-mail.

Prava i dužnosti članova udruženja

Na osnovu Statuta UŠIT FBiH, stavke III, člana 12., 15., 16. i 17., učlanjene u UŠIT FBiH je slobodno i dobrovoljno. Članom može postati svako lice pod jednakim uslovima. Prvenstveno članovi udruženja su inženjeri i tehničari šumarstva. Sticanjem članstva u UŠIT FBiH, svaki član stiće prava, obaveze i odgovornosti utvrđene Statutom. Prestanak i brisanje iz spiska članstva UŠIT-a isključivo može biti izvršeno na način i u postupku utvrđen ovim Statutom.

Pravo svakog člana UŠIT-a je:

 • da aktivno učestvuje u ostvarivanju ciljeva i zadataka, čije učešće treba da se odvija u raznovrsnim oblicima rada i aktivnosti,
 • da redovno izmiruje članarinu,
 • da koristi povlastice i mogućnosti koje UŠIT FBiH obezbjedi u pogledu zapošljavanja, kulturnog, prosvjetnog, sportskog i društveno-zabavnog života i rada,
 •  da traži i dobije informaciju o djelatnostima UŠIT-a,
 •  da dobije odgovor na pitanje koje je od interesa za njega, uključujući tu i druge relevantne činjenice koje predstavljaju presudnu važnost za njega,
 •  da poštuje i izvršava donesene Odluke nadležnih organa,
 •  da ne remeti međuljudske odnose sa drugim članom ili članovima, ne povrjeđujući integritet, poštovanje i ličnost bilo kojeg člana ili članova na bilo koji način.

Članstvo u UŠIT-u prestaje ako :

 •  član samovoljno napusti Udruženje, uz jasno izjašnjavanje volje,
 •  član ne izmiruje obavezu plaćanja članarine,
 • član umre,
 • ne poštuje donesene Odluke nadležnih organa ili remeti međuljudske uspostavljene odnose sa drugim članovima, te povređuje integritet, poštovanje ličnosti člana ili članova na bilo koji način.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp