UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UČLANJENJE U UŠIT FBiH

Na osnovu odluke Skupštine od 19.04.2007. god., kojom se zadužuje Predsjedništvo udruženja, za postupak prijema (učlanjenja), visine članarine, forme i sadržaja članske knjižice, te načina vođenja evidencije i kategorizacije članova UŠIT FBiH, Predsjedništvo udruženja je donijelo sljedeću odluku:

 1.  Godišnja članarina za zaposlene članove iznosi 24 KM,
 2. Godišnja članarina za penzionere iznosi 12 KM i
 3. Članarinu ne plačaju nezaposleni, studenti i đaci.

Pristupnice za učlanjenje u UŠIT FBiH možete skinuti (download) sa web stranice udruženja, www.usitfbih.ba. Popunjene i potpisane pristupnice možete slati na broj faksa: 033/202-737 ili putem e-maila: info@usitfbih.ba, ili putem pošte na adresu: Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine (UŠIT FBiH), ul. Titova br. 7, 71000 Sarajevo.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na naprijed navedeni broj telefona ili e-mail.

Prava i dužnosti članova udruženja

Na osnovu Statuta UŠIT FBiH, stavke III, člana 12., 15., 16. i 17., učlanjene u UŠIT FBiH je slobodno i dobrovoljno. Članom može postati svako lice pod jednakim uslovima. Prvenstveno članovi udruženja su inženjeri i tehničari šumarstva. Sticanjem članstva u UŠIT FBiH, svaki član stiće prava, obaveze i odgovornosti utvrđene Statutom. Prestanak i brisanje iz spiska članstva UŠIT-a isključivo može biti izvršeno na način i u postupku utvrđen ovim Statutom.

Pravo svakog člana UŠIT-a je:

 • da aktivno učestvuje u ostvarivanju ciljeva i zadataka, čije učešće treba da se odvija u raznovrsnim oblicima rada i aktivnosti,
 • da redovno izmiruje članarinu,
 • da koristi povlastice i mogućnosti koje UŠIT FBiH obezbjedi u pogledu zapošljavanja, kulturnog, prosvjetnog, sportskog i društveno-zabavnog života i rada,
 •  da traži i dobije informaciju o djelatnostima UŠIT-a,
 •  da dobije odgovor na pitanje koje je od interesa za njega, uključujući tu i druge relevantne činjenice koje predstavljaju presudnu važnost za njega,
 •  da poštuje i izvršava donesene Odluke nadležnih organa,
 •  da ne remeti međuljudske odnose sa drugim članom ili članovima, ne povrjeđujući integritet, poštovanje i ličnost bilo kojeg člana ili članova na bilo koji način.

Članstvo u UŠIT-u prestaje ako :

 •  član samovoljno napusti Udruženje, uz jasno izjašnjavanje volje,
 •  član ne izmiruje obavezu plaćanja članarine,
 • član umre,
 • ne poštuje donesene Odluke nadležnih organa ili remeti međuljudske uspostavljene odnose sa drugim članovima, te povređuje integritet, poštovanje ličnosti člana ili članova na bilo koji način.
Facebook
Twitter
WhatsApp