SAOPŠTENJE ZA JAVNOST ŠUMSKI POŽARI U BOSNI I HERCEGOVINI – PRIJETNJA DEFORESTIZACIJI ŠUMA

Povodom nastupajuće sezone šumskih požara, upućujemo apel javnosti Bosne i Hercegovine o neophodnosti aktivnije uloge svih institucija našeg društva na zaštiti šumskih ekosistema.
Svake godine svjedoci smo ogromnih šteta koje izazivaju šumski požari koje, veoma često, za posljedicu imaju deforestizaciju šuma, odnosno potpuni nestanak šuma određenog područja sa svim negativnim konsekvencama po život čovjeka.
Kao što su dosadašnja iskustva pokazala, evidentan je nedovoljan angažman pozvanih struktura sistema na proces organizacije i neposrednog gašenja šumskih požara. U većini slučajeva direktni sudionici na gašenju šumskih požara su samo profesionalne i dobrovoljne vatrogasne brigade, te uposlenici privrednih društava iz oblasti šumarstva.
Za efikasnu i efektivnu borbu protiv šumskih požara to nije dovoljno. Potreban je mnogo ozbiljniji odnos na prevenciji i suzbijanju šumskih požara.
Uvažavajući značaj i ulogu šuma, kao krucijalnog prirodnog resursa Bosne i Hercegovine, insistiramo od  svih segmenata društva, zakonodavnih, izvršnih i sudskih vlasti, da ovom pitanju posvete odgovarajuću  pažnju.
Naš zajednički cilj mora biti praktična realizacija optimalnog modela borbe protiv šumskih požara u Bosni i Hercegovini.

 

Sekretar
Udruženja inženjera i tehničara šumarstva
Federacije Bosne i Hercegovine

Azer Jamaković

Facebook
Twitter
WhatsApp