novosti i aktuelnosti

PRIJAVNI OBRASCI ZA “VI. ŠUMARIJADU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE – TUZLA 2019.”

Napomena: Ovjerenu prijavu sa potpisom i pečatom dostaviti JP „Šume TK“ dd Kladanj na tel./fax: 035/621-212 ili skeniranu-ovjerenu prijavu na email: [email protected]