POZIV NA VI. REDOVNU SKUPŠTINU UŠIT-a FBIH

Na osnovu člana 23. i člana 29. Statuta UŠIT FBIH, sazivam „VI. Redovnu Skupštinu UŠIT FBIH“, koja će se održati u Konjicu, dana 21.03.2008. god. (petak), sa početkom u 12,00 sati u Kino dvorani Društvenog doma Konjic, sa sljedećim:

DNEVNI RED

1. Izbor radnog tijela skupštine i usvajanje dnevnog reda.
2. Otvaranje Skupštine i pozdrav delegatima i gostima.
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnika o radu Skupštine UŠIT FBIH.
4. Izvještaj o radu, finansijski izvještaj i izvještaj nadzornog odbora za 2007. god. – razmatranje i usvajanje
5. Plan rada za 2008. godinu.
6. Diskusija.
7. Razno.

Potrebni dokumenti za download:

Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2007.pdf Download
Plan rada za 2008.pdf Download
Poslovnik o radu skupštine-prijedlog.pdf Download
Facebook
Twitter
WhatsApp