PODRŠKA USPOSTAVI SISTEMA PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE U ŠUMARSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

U cilju promocije koncepta cjeloživotnog učenja stručnjaka iz oblasti šumarstva, Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH je nastavilo sa organizacijom stručnih seminara za svoje članstvo.
Nakon seminara u Sarajevu i Ključu u mjesecu junu („Uvođenje sistema praćenja porijekla drveta primjenom bar-kodova” – učešće uzelo 50 članova Udruženja i “Podrška uspostavi sistema protivpožarne zaštite u šumarstvu Federacije Bosne i Hercegovine” – prva grupa od 30. članova Udruženja), 29.09.2011. godine, u Zlači – Općina Banovići,  održan je seminar iz oblasti protivpožarne zaštite šuma za drugu grupu članova Udruženja, na kojem je učešće uzelo 37 članova Udruženja.

Cilj seminara bila je prezentacija trenutnog stanja po pitanju protivpožarne zaštite šuma FBiH i prikaz najnovijih iskustava i predstavljanje protivpožarne zaštite šuma Republike Turske (Turskih šuma).
Ciljni auditorij su predstavljala: nadležna ministarstva na kantonalnom nivou, menadžment šumsko-privrednih društava, predstavnici javne šumarske administracije na kantonalnom nivou, predstavnici kantonalne šumarske inspekcije, stručnjaci iz oblasti protivpožarne zaštite šume itd.
Prije izlaganja naših eminentnih predavača, prisutnim su se obratili: Refik Hodžić – direktor JP „Šume TK”, Kasim Aljić – direktor Kantonalne uprave za šumarstvo TK i Jusuf Čavkunović – zamjenik predsjednika Udruženja. Nakon uvodnih riječi izvršene su sljedeće prezentacije:

  1. Protivpožarna zaštita šuma u FBiH (Bajram Pešković, dipl.ing.šum. – Federalna uprava za šumarstvo).
  2. Infrastruktura protivpožarne zaštite šuma u Republici Turskoj i BiH (Nevres Alispahić, dipl.ing.šum. – Šumarstvo „Prenj” Konjic).
  3. Elektronski sistem praćenja pojave šumskih požara u Republici Turskoj i mogućnosti njegove primjene  u Federaciji BiH (doc.dr. Osman Mujezinović – Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu).
  4. Sanacija požarišta u Republici Turskoj s posebnim osvrtom na “YARDOP” projekat  i iskustva u FBiH po istom (Haris Mešić, dipl.ing.šum. – ŠPD “Unsko–sanske šume”).

 

Svim učesnicima stručnog seminara naknadno će biti dodijeljeni odgovarajući certifikati o učešću na seminaru.

Facebook
Twitter
WhatsApp