OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo Vas da je Udruženje inženjera i tehničara šumarstva  Federacije Bosne i Hercegovine na novoj adresi, te da je promjenjen broj telefona, dok je e-mail adresa ostala ista.

Novi kontakt podaci su:

Udruženje inženjera i tehničara šumarstva  Federacije Bosne i Hercegovine

Ul. Zagrebacka broj 20

Zgrada Sumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – Kancelarija broj 313/III sprat

71000 Sarajevo

Tel./faks: +38733 812 448

E-mail: info@usitfbih.ba

Facebook
Twitter
WhatsApp