NOVI – STARI DIREKTOR ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O BOSANSKA KRUPA

Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj u petak 10.10.2008. godine potvrdila je odluku Nadzornog odbora ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa o imenovanju Đevada Muslimovića , dipl. ing. šumarstva za direktora – predsjednika Uprave ŠPD-a.

Glavninu svoje III redovne sjednice održane 29.09.2008. godine, Nadzorni odbor je posvetio izboru i imenovanju direktora – predsjednika Uprave ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bos. Krupa. Cijeneći raniji rad direktora ŠPD-a Đevada Muslimovića, Nadzorni odbor odlučio je da istom kandidatu ponovo pokloni povjerenje i izabere ga za direktora-predsjednika Uprave ŠPD-a u još jednom mandatu.

Đevad (Muharem) Muslimović rođen je u Ključu 28. marta 1965. godine gdje je stekao osnovno i srednje obrazovanje. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu završio je 1991. godine i svoje znanje krunisao stručnim nazivom diplomirani inžinjer šumarstva. Svoj prvi radni odnos zasnovao je u šumarstvu u radnoj jedinici “Studenac” Ključ gdje je sve do izbijanja Agresije na BiH radio na poslovima i radnim zadacima pomoćnik upravnika. Početkom ratnih dejstava 1992. godine, protjeran je iz rodnog Ključa za Travnik gdje se dobrovoljno uključio u redove Armije R BiH. Nakon demobilizacije u aprilu 1996. godine, stavlja se na raspolaganje tadašnjem ratnom predsjedništvu općine Ključ koje ga postavlja za vršioca dužnosti direktora preduzeća “Šumarstvo” Ključ.

Prvi put, na mjesto direktora ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa Đevad Muslimović, postavljen je 01.03.2008. godine. Pod njegovim rukovođenjem ovo društvo zauzelo je sam vrh najuspješnijih šumarskih preduzeća u Bosni i Hercegovini što dokazuje činjenica da je ŠPD, u protekle dvije godine, ostvarilo dobit u iznosu od oko 4 miliona KM. Stručnost i požrtvovanost su atributi koji prate rad direktora Muslimovića čiji uspjeh je zapazila je i pozitivno ocijenila Privredna komora USK-a dodijelivši mu priznanje „Menadžer 2007. godine“.
13.10.2008. god.

http://www.ussume.ba/

Facebook
Twitter
WhatsApp