MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „ŠUMARSKA NAUKA IZMEĐU EKONOMIJE I DRUŠTVENIH POTREBA“

60 godina od osnivanja Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

U Sarajevu je 07. i 08. oktobra 2008. god. u hotelu Holywood, održana Međunarodna naučna konferencija pod nazivom „Šumarska nauka između ekonomije i društvenih potreba“, a povodom jubileja, 60 godina od osnivanja Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Nakon uvodne riječi dekana Šumarskog fakulteta u Sarajevu prof.dr. Faruka Mekića, konferenciju je otvorio mr.sci. Salko Obhođaš, ministar prostornog uređenja FBiH.

U dva dana prezentirano je oko 40 naučnih radova eminentnih šumarskih profesora i stručnjaka iz desetak zemalja Evrope uz prisustvo velikog broja zvanica.

Facebook
Twitter
WhatsApp