Izvještaj o provedenoj obuci iz integralne protivpožarne zaštite u Turskoj (16. 05. – 27. 05. 2011. godine)

Obuku iz integralne protivpožarne zaštite u Turskoj obavilo je 9 šumarskih stručnjaka iz BiH:

Dr. Osman Mujezinović;
Nevres Alispahić, dip. ing. šum;
Haris Mešić, dipl. ing. šum; 
Igor Batarilo, dipl. ing. šum;
Slavko Lukić, dipl. ing. šum;
Josip Kojundžija, dipl. ing. šum;
Novica Vidaković, dipl. ing. šum;
Bojan Ilić, dipl. ing. šum;
Žarko Vučinić, šum. tehničar.

Usluge prevođenja na Turski jezik je vršio Merzudin Smajić uposlenik Turske agencije u Sarajevu (TIKA).

Krenuli smo 16. 05. 2011. godine okupljajući se na aerodromu u Sarajevu u 13,00 sati. Na aerodrom u Ankari smo stigli u 20,00 sati po lokalnom vremenu (19, 00 sati u BiH). Dočekani smo od od strane turskih kolega i odvezli se do kampusa Orman Genel Müdürlügü uz prethodno svraćanje na večeru.

 17.05. Utorak

U 9,00 sati upriličen je sastanak u prostorijama generalne Direkcije u Ankari kod  gosp. Ismaila Belena, zamjenika generalnog direktora Šuma Republike Turske zajedno sa predstavnicima TIKE (Turska agencija za razvoj i saradnju). Nakon uvodnih riječi dobrodošlice gospodina Ismaila  Belena, slijedilo je predstavljanje svih učesnika integralne obuke protivpožarne zaštite. U ime učesnika obuke iz Bosne i Hercegovine gore navedenim predstavnicima obratio se vođa delegacije dr. Osman Mujezinović. Poslije ugodnih razgovora i diskusije svih prisutnih, te razmjene iskustava ova posjeta zamjeniku generalnog direktora Šuma Republike Turske je zaključena.

U 10,00 sati uslijedio je prijem kod generalnog direktora Šuma Republike Turske gosp. Mustafe Kurtulmušlu. Nakon predstavljanja svih prisutnih i obraćanja vođe delegacije uslijedila je razmjena poklona. 

Nakon završenih prijema počelo je predavanje.  Prvi predavač bio je gosp. Nuretin Duana, šef odsjeka za protivpožarnu zaštitu. Ovaj dio predavanja odnosio se na teoretske osnove požara, informacije o strukturi šuma i šumskih zemljišta u Republici Turskoj, stepen ugroženosti šuma po regijama u Republici Turskoj, organizacija i organizaciona šema Direkcije i ispostava Šuma Republike Turske, te način funkcioniranja istih, strategiji protivpožarne zaštite, zakonska legislativa koja reguliše ovu oblast, itd.

Nakon kraće pauze nastavljeno je sa predavanjima. Drugi dio predavanja se odnosio na tehničku podršku u gašenju šumskih požara. Upoznali smo se sa osnovnim karakteristikama vozila (terenska, male i velike cisterne, helikopteri, avioni) koje se koriste u protivpožarnoj zaštiti.  Također nam je predstavljen elektronski integralni sistem protivpožarne zaštite, odnosno upoznati smo sa tehničkom izvedbom i karakteristikama kamera koje služe za osmatranje i ranu detekciju požara (za svega 18 sekundi), načinom funkcioniranja, montaže, uslove za njihovo korištenje, poslovima osoblja koji prate informacije dobivene od kamera, načinom fukncioniranja softwera koji prima sve informacije sa terena, te načina na koji  se definišu mjere borbe i suzbijanje šumskih požara.

Treći dio predavanja se odnosio na upoznavanje načina gradnje i rasporeda vodozahvatišta koji su sastavni dio helikopterske borbe protiv šumskih požara. 
Posljednji dio predavanja za ovaj dan bio je na temu HTZ oprema u funkciji protivpožarne zaštite.  

18. 05.  Srijeda
Nakon doručka počela su predavanja na temu obnove opožarenih površina prije svega vrsta borova. Naglašeno je da podsijavanje predstavlja najzastupljeniji i učinkovitiji način obnove, a izvodi se neposredno prije prvog snijega. Na taj način sjeme je zaštićeno od nepovoljnih vanjskih uticaja, a s druge strane snijeg obezbjeđuje potrebnu vlagu, te je na ovaj način sjeme prirodno stratifikovano. 
Prema iskustvu i terenskim istraživanjima biljke izrasle na ovakav način pokazuju znatno veći rast i otpornost na druge štetne uticaje u odnosu na one unešene klasičnim načinom sadnje. 
Poslije ručka upriličen je obilazak Morgan parka na jezeru Galbosa koji se između ostalog koristi kao vodozahvatište pri gašenju požara. Također u vremenu do večere iskoristili smo za posjetu muzeju „Ataturk“. 
Nakon večere upriličena je šetnja centrom Ankare a u 22,00 sati vratili smo se u kampus.

19. 05. Četvrtak 
Praznik u Turskoj – dan mladosti. Ovaj dan smo proveli u putovanju od Ankare do Izmira. Svratili smo u Denizli grad udaljen oko 500 km od Izmira, gdje smo ručali u šumskoj upravi.  U razgovoru s domaćinima upoznati smo da je površina pod šumama ovog dijela Turske 46% i da je ugroženost šuma od požara jako mala. Značajno je napomenuti i činjenicu da je oko 70% od ukupnog broja stanovnika uposleno u industriji i živi u gradu, a samo mali broj na selu. Nastajanje požara upravo u šumi koja su u blizini sela je na taj način znatno umanjeno.  Sanacija požarišta koja ipak nastaju vrši se podsijavanjem i popunjavanjm sadnicama. Protivpožarne mjere izvode se u sklopu integralnog sistema na nivou Turske. 

U nastavku posjete ovom gradu obišli smo historijsko mjesto Pamukkale, a nakon toga nastavili put dalje.  U Izmir smo stigli u 22.30 gdje nas je dočekao direktor šumarstva u čijem društvu smo večerali. Neprijatno iznenađenje bio je zemljotres, a prema našim informacijama epicentar je nešto sjevernije oko 300 km.

20. 05. Petak 
Poslije doručka bili smo u posjeti kod direktora regionalnog centra Izmir gosp. Ahmeta Ersoya. S aspekta protivpožarne zaštite šuma važno je napomenuti da je na ovom području u prošloj godini zabilježeno 1650 požara, a opožarena površina 49.000 ha. 
Nastavak posjete ovom regionu je nastavljen predavanjima u jednom protivpožarnom centru, a kojih u regionu Izmira ima šest. Inače područje Izmira je pokriveno sa 61 kamerom za osmatranje i 81-om  protivpožarnoj jedinici. 
U protivpožarnom centru upoznati smo sa osnovnim karakteristikama vozila koja se koriste u zaštiti od požara, opremom za vatrogasce, što nam je i demonstrirano na terenu.

21. 05. Subota
Glavna aktivnost ovog dana je posjeta laboratoriji u Bergamu koja služi sa proizvodnju korisnih insekata, odnosno primjena bioloških mjera borbe protiv štetnika.  Naime, sanacija opožarenih površina svakako ima i svojih poteškoća među kojima su i štetni insekti koji često osuše stabla svih starosnih dobi.  Nakon laboratorije posjetili smo jedno požarište i upoznali smo se s osnovnim karakteristikama sastojine i elementima njene ugroženosti prije izbijanja požara, kao i mjerama sanacije. 
Poslije ručka posjetili smo stari grad Bergamo i vratili se nazad u Izmir.

22. 05. Nedjelja
Ovaj dan smo putovali od Izmira prema Mugli. Dio  puta je iskorišten za posjetu starom gradu Efesu, a u večernjim satima i Kušadasi. U Muglu smo stigli oko 23,00 sati.

23. 05. Ponedjeljak
Prvi dio posjete ovom regionalnom centru iskorišten je za obilazak protivpožarne jedinice, upoznavanje sa opremom, aktivnostima službe, kao i ugroženosti šuma od požara. Nakon toga posjetili smo park šumu rasprostranjenu na 1250 ha. 
Prijem kod direktora regionalnog centra Mugla bilo je u podnevnim satima, a nakon toga je put prema Bodrumu. Na putu smo posjetili požarište od prije dvije godine i upoznati smo sa mjerama sanacije požarišta, kao i rezultatima ovih aktivnosti.

24. 05. Utorak
Na putu od Bodruma prema Antaliji posjetili smo opožarenu površinu od 3500 ha i upoznali se s osnovnim karakteristikama sastojine prije i poslije požara. Put je nastavljen do mjesta Fethiye u kojem smo obišli park šumu osnovanu u sastojini Liqidambar orientalis. Inače osnovna aktivnost šumarstva u ovom dijelu osim protivpožarne zaštite je i korištenje eteričnog ulja od ove vrste drveća. U Antaliju smo stigli oko 23,00 sati.

25. 05. Srijeda
Nakon posjete direktoru regionalnog centra u Antaliji krenuli smo u obilazak najveće  protivpožarne jedinice. 
Na terenu smo upoznati sa najznačajnijim požarom u proteklom periodu u Turskoj, opožarenoj površini, te gubicima, čak i ljudskih života. Posebno je interesantna sanacija ovog požarišta koja se izvodi u sklopu YARDOP projekta čija je vrijednost cca 5.000.000 KM. Glavna karakteristika sanacije požarišta ovim projektom je formiranje zaštitnih protivpožarnih pojaseva od lišćarskih slabije gorivih vrsta drveća.

26. 05. Četvrtak
U 8,00 sati posjetili smo protivpožarnu jedinicu u Mevkiduadu nadomak Antalye. Nakon toga u 09,30 posjeta park šumi Kapez Belediyesi koja je od strane Šuma Republike Turske predana Općini na upravljanje.
U 12,00 sati bili smo u međunarodnom centru za protivpožarnu obuku (jedan od ukupno šest akreditiranih u svijetu). Isti je podijeljen u tri bloka i to na Upravu, Centar protivpožarne zaštite i Centar za simulaciju požara – simulacioni centar. Vrijeme poslije ručka proveli smo u šetnji gradom i spremanju za povratak.

27. 05. Petak
U 09,20 sati imali smo let iz Antalye do Istanbula, a potom i Sarajevo. 
Znanje i iskustva prije svih stečena u posjeti kolegama iz Turske će svakako doprinijeti razmijevanju problema protivpožarne zaštite šuma i u BiH, te poboljšanju u integralnom pristupu  protivpožarnoj zaštiti. 
U prezentaciji naše posjete kolegama u BiH govorit će se detaljno o kategorizaciji šuma u Turskoj i BiH prema stepenu ugroženosti od požara, integralnom protivpožarnom elektronskom sistemu u Turskoj i mogućnosti primjene u BiH u pojedinim njegovim segmentima, opremi za gašenje požara i sanaciji opožarenih površina.

 

Izvještaj sastavio:
dr. Osman Mujezinović

Facebook
Twitter
WhatsApp