IX. REDOVNA SKUPŠTINA UŠIT FBIH

Na osnovu člana 23. i člana 29. Statuta UŠIT FBIH, sazivam IX. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u Bugojnu u motelu HEKO, dana 24.03.2011. god. (četvrtak), sa početkom u 10,00  sati sa slijedećim

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
2. Pozdravne riječi.
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VIII. Redovne i II. Vanredne Skupštine UŠIT-a FBIH.
4. Razmatranje i usvajanje:

  1. Izvještaja o radu za 2010. godinu.
  2. Finansijskog izvještaja za 2010. godinu.
  3. Izvještaja Nadzornog odbora za 2010. godinu.

5. Razmatranje i usvajanje:

  1. Plana rada za 2011. godinu.
  2. Finansijskog plana za 2011. godinu.

6. Tekuća pitanja.

 

Predsjednik Skupštine
Fadil Šehić, dipl.ing.šum.

Dokumenti za download:

Finansijski izvjestaj za 2010.pdf Download
Izvještaj o radu UŠIT-a za 2010. god.pdf Download
Prijedlog finansijskog plana za 2011. god.pdf Download
Zapisnik sa II. Vanredne Skupstine Udruzenja.pdf Download
Zapisnik sa VIII. Redovne Skupstine.pdf Download
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp