IX. REDOVNA SKUPŠTINA UŠIT FBIH

Na osnovu člana 23. i člana 29. Statuta UŠIT FBIH, sazivam IX. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u Bugojnu u motelu HEKO, dana 24.03.2011. god. (četvrtak), sa početkom u 10,00  sati sa slijedećim

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
2. Pozdravne riječi.
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VIII. Redovne i II. Vanredne Skupštine UŠIT-a FBIH.
4. Razmatranje i usvajanje:

  1. Izvještaja o radu za 2010. godinu.
  2. Finansijskog izvještaja za 2010. godinu.
  3. Izvještaja Nadzornog odbora za 2010. godinu.

5. Razmatranje i usvajanje:

  1. Plana rada za 2011. godinu.
  2. Finansijskog plana za 2011. godinu.

6. Tekuća pitanja.

 

Predsjednik Skupštine
Fadil Šehić, dipl.ing.šum.

Dokumenti za download:

Finansijski izvjestaj za 2010.pdf Download
Izvještaj o radu UŠIT-a za 2010. god.pdf Download
Prijedlog finansijskog plana za 2011. god.pdf Download
Zapisnik sa II. Vanredne Skupstine Udruzenja.pdf Download
Zapisnik sa VIII. Redovne Skupstine.pdf Download
Facebook
Twitter
WhatsApp