22. MAJ MEĐUNARODNI DAN BIODIVERZITETA

Ujedinjene nacije su 1993. godine proglasile 22. maj kao Međunarodni dan biološke raznovrsnosti ili biodiverziteta, ukazujući na veliku ulogu biološke raznovrsnosti pri održivom razvoju. Ovaj datum je odabran kao spomen na 22. maj 1992. godine kada je usvojen tekst Konvencije o biološkoj raznovrsnosti. Kako je 2011. godina od strane Ujedinjenih nacija proglašena Međunarodnom godinom šuma, biodiverzitet šuma je ovogodišnja tema Međunarodnog dana biodiverziteta.

Bosna i Hercegovina je bogata velikim i značajnim biodiverzitetom i genofondom biljnih i životinjskih vrsta i gljiva i predstavlja riznicu raznolikosti prirodne baštine i jednu od značajnih zemalja biološke raznovrsnosti. Izvanrednu vrijednost, u ovom smislu, predstavljaju prašumski rezervati: prašuma Perućica u Nacionalnom parku „Sutjeska“, Ravna vala na planini Bjelašnici, prašuma u području Trstionice, kod Kaknja, Janj kod Šipova, Lom na planini Klekovači, prašuma na planini Plješevici. Pored ovih prašuma, šumarski stručnjaci su izdvojili nove rezervate na planinama Grmeču i Osječenici, koje zajedno imaju veliki znanstveni, obrazovni i kulturni značaj.

Ove činjenice, kao i relativno očuvane prirodnosti šuma u BiH, predstavljaju komparativnu prednost u odnosu na šumske ekosisteme srednje i zapadne Evrope.

Bogatstvo ekosistema i vrsta je dragocjeni resurs koji nemožemo posmatrati kao datu vrijednost, već je potrebno ulagati zajedničke napore, kako državnih i stručnih institucija, nevladinih organizacija i udruženja, a tako i najšire javnosti, a sve u cilju njihovog očuvanja.

Facebook
Twitter
WhatsApp