2011. GODINA – MEĐUNARODNA GODINA ŠUMA

Krovna međunarodna organizacija koja određuje smjer razvoja šumarstva na globalnom nivou je Forum za šume Ujedinjenih naroda (UNFF) čiji je glavni zadatak uspostava globalnog održivog gospodarenja šumskim reursima, te razvoj kriterija i pokazatelja održivog gospodarenja na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Na šestom zasjedanju UNFF-a održanom 2006. godine predloženo je da se putem Ekonomsko-socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda pozove Generalna skupština UN-a za proglašenje 2011. godine Međunarodnom godinom šuma. Rezolucijom Generalne skupštine UN-a broj 61/193 od 20. decembra 2006. godine proglašena je 2011. godina Međunarodnom godinom šuma u cilju podizanja svijesti društva o značaju šuma i unaprijeđenja održivog gospodarenja, zaštite i stanja šuma na Zemlji. Sve države članice UN su pozvane da tokom 2011. godine na međunarodnom i nacionalnom nivou organiziraju različite aktivnosti kojima bi se obilježila Međunarodna godina šuma i na taj način ukazalo javnosti na dobrobiti koje šumski ekosistemi daju čovječanstvu.

Šume imaju nemjerljiv značaj za životnu sredinu. One obezbjeđuju proizvodnju kiseonika i apsorbuju ugljen-dioksid, zaustavljaju čestice prašine i pepela, štite od štetnog dejstva vjetra, umanjuju buku i regulišu vodni režim. Šume utiču na prečišćavanje atmosferske vode, pozitivno utiču na klimu, štite zemljište od erozije, te osiguravaju stanište za mnogobrojne vrste flore i faune. U šumama ljudi zadovoljavaju mnogobrojne rekreacione, edukacione, esteteske, emocionalne i duhovne potrebe. Konačno, šume doprinose povećanju poljoprivredne proizvodnje a u mnogim zemljama predstavljaju jedan od najvažnijih stubova nacionalne ekonomije. Uprkos izuzetnom značaju šuma, njihova površina se na globalnom nivou konstantno smanjuje. Nestajanje površina pod šumom dovodi do gubitka biodiverziteta, globalnih klimatskih promjena i ugrožavanja egzistencije velikog broja ljudi, direktno ili indirektno ovisnih o šumi.

Šume Bosne i Hercegovine predstavljaju jedan od najvažnijih nacionalnih prirodnih obnovljivih resursa, a po svojim karakteristikama (sastav i struktura vrsta drveća, prirodnost i bogatstvo biodiverziteta) spadaju među najvrednije šumske ekosisteme ovog dijela Evrope. Skupa sa drvnom industrijom, poljoprivredom i rudarstvom, šumarstvo čini okosnicu razvoja ruralnih područja Bosne i Hercegovine. U cilju obilježavanja Međunarodne godine šuma, Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine (UŠIT FBiH) i bosanski šumari namjeravaju nizom prigodnih aktivnosti ukazati na značaj i ulogu šuma u Bosni i Hercegovini i podijeliti svoja iskustva iz duge prakse održivog gospodarenja šumama sa svim građanima naše domovine. Na taj način bi se najširoj javnosti ukazalo na potrebu uključivanja svih segmenata društva u očuvanje i unaprijeđenje stanja šuma u Bosni i Hercegovini. Šumu nije dovoljno samo voljeti – šumom se mora gospodariti na održiv način kako bi se postiglo optimalno zadovoljenje društvenih, ekoloških i ekonomskih potreba sadašnjih, ali i budućih generacija.

Predsjedništvo Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine

Facebook
Twitter
WhatsApp