Finalizacija projekata sa Generalnom direkcijom za šumarstvo Republike Turske

U saradnji sa Generalnom direkcijom za šumarstvo Republike Turske, Udruženje koordinira finalizaciju projekata donacija protivpožarnih vozila i opreme za Šumarstvo Prenj dd Konjic, Općinu Jablanica u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, zatim finalizaciju projekta Park šume Prijateljstva u Sarajevu (Kanton Sarajevo), te formiranje prve labaratorije u Evropi za biološku proizvodnju korisnih insekata u ŠPD-u Srednjobosanske šume doo Donji Vakuf (Srednjobosanski kanton).
U nastavku saradnje planirane su posjete visokih šumarskih delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Turske, te edukacije šumarskih kadrova, kao i razmjena iskustava u šumarskom sektoru dvije prijateljske zemlje.

Facebook
Twitter
WhatsApp