ORGANIZACIJA
UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE – UŠIT FBiH

Šumarsko udruženje FBiH - UŠIT FBiH je baštinik tradicije, ciljeva, dostignuća i principa šumarske etike
Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Bosne i Hercegovine - DIT (1947. – 1992.).

SKUPŠTINA

Najviši organ UŠIT FBiH je Skupština. Skupština broji 65 predstavnika. Izbor predstavnika Skupštine vrši se na principu zastupljenosti članova na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Ahmet-Lojo

Prof.dr. Ahmet LOJO

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Nedžad-Haračić

Nedžad HARAČIĆ, dipl.ing.šum.

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor broji 11 (jedanaest) članova

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Refik-Hodžić

Refik HODŽIĆ, dipl.ing.šum.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

Sabahudin-Solaković

Mr. sc. Sabahudin SOLAKOVIĆ

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

Vladimir-Beus

Prof.em.dr. Vladimir BEUS

Zibija-Mehić

Zibija MEHIĆ, dipl.ing.šum.

Osman-Mujezinovic

Prof.dr. Osman MUJEZINOVIĆ

Nermin-Demirovic

Mr.sc. Nermin DEMIROVIĆ

Marijan-Lozancic

Marijan LOZANČIĆ, dipl.ing.šum

Sead-Alić

Sead ALIĆ, dipl.ing.šum.

Samira-Smailbegović

Samira SMAILBEGOVIĆ, dipl.ing.šum.

No_Picture_Available

Zejnil DURMO, dipl.ing.šum.

Vahidin-Lusija

Vahidin LUŠIJA, dipl.ing.šum.

STATUTARNA KOMISIJA

No_Picture_Available

Prof.dr. Ćemal VIŠNJIĆ

emina-grabus

Emina GRABUS, dipl.ing.šum. 

No_Picture_Available

Dženan ŠOTO, dipl.ing.šum.

NADZORNI ODBOR

No_Picture_Available

Eldin DELIĆ, dipl.ing.šum.

No_Picture_Available

Dario PINTARIĆ, dipl.ing.šum.

No_Picture_Available

Amra MRŠIĆ, dipl.ing.šum.

SUD ČASTI

No_Picture_Available

Aida BJELAK, dipl.ing.šum.

No_Picture_Available

Haris MILANOVIĆ, dipl.ing.šum.

Nevres-Begić

Nevres BEGIĆ, dipl.ing.šum.