arhiva

PROMOCIJA KNJIGE: „VARIJABILNOST OBIČNE BUKVE (FAGUS SYLVATICA L.) U BOSNI I HERCEGOVINI”

Posted on

Danas je na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održana promocija knjige: „Varijabilnost obične bukve (Fagus Sylvatica L.) u Bosni i Hercegovini”. Knjigu je promovisao prof.dr. Sead Vojniković sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a prisutnim su se obratili i akademik Vladimir Beus i prof.dr. Ahmet Lojo, kao i predsjednik Udruženja Refik Hodžić, dipl.ing.šum. koji se […]

arhiva

OBRAĆANJE NOVOG PREDSJEDNIKA UŠIT FBiH

Posted on

Pred oko 300 učesnika u Domu kulture u Donjem Vakufu je 21. marta 2018. godine održana Svečana manifestacija povodom obilježavanja 21. marta Međunarodnog dana šuma u okviru koje je održana i XVIII. Redovna Izborna Skupština Udruženja, na kojoj su izabrani novi organi Udruženja. Novi predsjednik Udruženja je Refik Hodžić, dipl.ing.šum. iz JP “Šume TK” dd […]

arhiva

SVEČANA MANIFESTACIJA 21. MART – MEĐUNARODNI DAN ŠUMA

Posted on

Pred oko 300 učesnika u Domu kulture u Donjem Vakufu je 21. marta 2018. godine održana Svečana manifestacija povodom obilježavanja 21. marta Međunarodnog dana šuma u okviru koje je održana i XVIII. Redovna Izborna Skupština Udruženja, na kojoj su izabrani novi organi Udruženja. Novi predsjednik Udruženja je Refik Hodžić, dipl.ing.šum. iz JP “Šume TK” dd […]

arhiva

Svečana manifestacija „21. MART – MEĐUNARODNI DAN ŠUMA” Donji Vakuf, 21. mart 2018. godine

Posted on

Šume na planeti Zemlji su ugrožene. Gubitak šuma nastavit će se zbog klimatskih promjena unatoč globalnim naporima za smanjenjem ispuštanja u atmosferu plinova sa učinkom staklenika. Šume su danas ugrožene bespravnim sječama, deforestacijom radi dobijanja poljoprivrednog zemljišta, od lošeg gospodarenja, požara, poremećenog režima voda, insekata, glodavaca, bakterija, gljivica, onečišćenja zraka, tla i voda, kiselih kiša […]

arhiva

XVIII. REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINU UŠIT FBIH

Posted on

Poštovani/e, Na osnovu člana 30., 36. i člana 45. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XVIII. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u Donjem Vakufu u Domu kulture Donji Vakuf (zgrada preko puta ŠPD „Srednjobosanske šume“), dana 21.03.2018. godine (srijeda), sa početkom u 11:00 sati sa sljedećim DNEVNI RED Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i […]

arhiva

FINALIZACIJA AKTIVNOSTI PO PROJEKTU “PARK ŠUME PRIJATELJSTVA” GRDONJ – SARAJEVO

Posted on

U četvrtak 22.02.2018. godine u Općini Stari Grad u Sarajevu, održan je sastanak sa načelnikom Općine Stari Grad Sarajevo gospodinom Ibrahimom Hadžibajrićem, na kome su dogovoreni naredni koraci u cilju što ranijeg završetka projekta Park šume Prijateljstva na Grdonju. Sastanku su pored načelnika i njegovih saradnika, prisustvovali i predstavnici KJP Sarajevo šume, Turskih investitora i […]

arhiva

Skupština Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine (UŠIT FBiH)

Posted on

U skladu sa članom 34. Satuta, Skupština Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine (UŠIT FBiH) održane 13.12.2017.godine u Sarajevu, nakon razmatranja Prijedloga Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine, donijela je sljedeće ZAKLJUČKE I UŠIT FBiH, izražava svoju zabrinutost zbog: Ne postojanja Zakona o šumama FBiH od 2009. godine, Ne usvojenog Programa […]

arhiva

PRIJEDLOG ZAKONA O ŠUMAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE JE U FUNKCIJI DESTRUKCIJE ŠUMSKOG EKOSISTEMA

Posted on

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila Prijedlog Zakona o šumama FBiH (u daljem tekstu Prijedlog ZOŠ-a FBiH) na 110. sjednici, održanoj 07.07.2017. godine poslije sprovedene javne rasprave na utvrđeni Nacrt Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine. Na sljedećoj sjednici 111. Vlada FBiH je usvojila Opći dio Programa razvoja šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine. […]

arhiva

III. SEMINAR INTEGRALNA ZAŠTITA ŠUMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Posted on

PROGRAM 10:00 – 10:30 Registracija učesnika 10:30 – 10:35 Svečano otvaranje 10:35 – 10:50 Pozdravne riječi domaćina i predstavnika gostiju 10:50 – 10:53 Prvi kadrovi filma “Prašume Bosne i Hercegovine” 10:53 – 11:00 Izbor Radnog predsjedništva NAUČNI DIO 11:00 – 11:10 ŠUMSKI POŽARI U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2017. GODINI Milan Glavaš, Darko Pleskal – Republika […]

arhiva

FOTOMONOGRAFIJA “PRAŠUME BOSNE I HERCEGOVINE” POZIV ZA DOSTAVLJANJE FOTOGRAFIJA

Posted on

Šume Bosne i Hercegovine su svojom ljepotom oduvijek impresionirale, kako obične ljude i zaljubljenike u prirodu, tako i šumarske stručnjake, bez obzira odakle su dolazili i sa kojom namjerom su boravili u njima. Iako su različiti aspekti šumarstva i šumskih ekosistema Bosne i Hercegovine u značajnoj mjeri obuhvaćeni postojećom naučnom i stručnom literaturom, već duži […]