Zakon o šumama

Proglašava se Zakon o šumama, a koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma održanoj 27. marta 2002. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 10. aprila 2002. godine.

download

Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturalnih vrsta drveča i grmlja

Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 28.septembra 2005. godine i na sjednici Doma naroda od 9. novembra 2005. godine.

download

Zakon o lovstvu

Zakon o lovstvu je objavljen 01.02.2006. godine u («Službenim novinama Federacije BiH», broj: 4/06), i stupio je na snagu 09.02.2006. godine.

download

pristupnica u ušitfbih