ORGANI UDRUŽENJA
INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE – UŠIT FBiH

UŠIT FBiH je pravni nasljednik Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Bosne i Hercegovine (DIT).

SKUPŠTINA

Najviši organ UŠIT FBiH je Skupština. Skupština broji 65 predstavnika. Izbor predstavnika Skupštine vrši se na principu zastupljenosti članova na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Refik HODŽIĆ, dipl.ing.šum.

 

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Fahrudin BRKIĆ, dipl.ing.šum.

 Predsjedništvo

Predsjedništvo broji 11 (jedanaest) članova.

PREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVA

Doc.dr. Ahmet LOJO

 

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA PREDSJEDNIŠTVA

Samira SMAILBEGOVIĆ, dipl.ing.šum.

 

ČLANOVI PREDSJEDNIŠTVA

Prof.em.dr. Vladimir BEUS
Zibija MEHIĆ, dipl.ing.šum.
Fadil ŠEHIĆ, dipl.ing.šum.
Nevres BEGIĆ, dipl.ing.šum.
Nedžad HARAČIĆ, dipl.ing.šum.
Sead ALIĆ, dipl.ing.šum.
Nevres ALISPAHIĆ, dipl.ing.šum.
Muharem BAHOR, dipl.ing.šum.
Zikret ZILKIĆ, student

STATUTARNA KOMISIJA

Prof.dr. Sabina DELIĆ

Ćazim HADŽIEFENDIĆ, dipl.ing.šum.

Halida OMERAGIĆ, dipl.ing.šum.

 

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA PREDSJEDNIŠTVA

Samira SMAILBEGOVIĆ, dipl.ing.šum.

 

NADZORNI ODBOR

Doc.dr. Osman MUJEZINOVIĆ

Mina MEDIĆ, dipl.ing.šum.

Seid ROŽAJAC, dipl.ing.šum.

 

ČLANOVI PREDSJEDNIŠTVA

Prof.dr. Azra ČABARAVDIĆ

Nihad KARŠIĆ, dipl.ing.šum.

Amir DIZDAREVIĆ, dipl.ing.šum

 

 

 

pristupnica u ušitfbih