Ul. Zagrebačka broj 20
Zgrada Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Kancelarija broj 313/III sprat

Tel/fax: +387(0)33 81 24 48
E-mail: info@usitfbih.ba


Predsjednik Skupštine:
Refik HODŽIĆ, dipl.ing.šum.
e-mail: refik.hodzic@hotmail.com


Predsjednik Predsjedništva:

Doc.dr. Ahmet LOJO
e-mail: ahmetlojo@yahoo.com


Zamjenica predsjednika Predsjedništva:

Samira SMAILBEGOVIĆ, dipl.ing.šum.
e-mail: portparol@spdzdk.ba


Generalni sekretar:

Azer JAMAKOVIĆ, dipl.ing.šum.
e-mail: info@usitfbih.ba i azer.jamakovic@hotmail.com


Portparol Udruženja:

Samira SMAILBEGOVIĆ, dipl.ing.šum.
e-mail: portparol@spdzdk.ba

 

pristupnica u ušitfbih