21.02.2008.
Novosti / Aktulenosti

POZIV NA VI. REDOVNU SKUPŠTINU UŠIT-a FBIH

Na osnovu člana 23. i člana 29. Statuta UŠIT FBIH, sazivam „VI. Redovnu Skupštinu UŠIT FBIH“, koja će se održati u Konjicu, dana 21.03.2008. god. (petak), sa početkom u 12,00 sati u Kino dvorani Društvenog doma Konjic, sa sljedećim:

DNEVNI RED

1. Izbor radnog tijela skupštine i usvajanje dnevnog reda.
2. Otvaranje Skupštine i pozdrav delegatima i gostima.
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnika o radu Skupštine UŠIT FBIH.
4. Izvještaj o radu, finansijski izvještaj i izvještaj nadzornog odbora za 2007. god. – razmatranje i usvajanje
5. Plan rada za 2008. godinu.
6. Diskusija.
7. Razno.

  Potrebni dokumenti za download:

izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2007.pdf Download
plan rada za 2008.pdf Download
poslovnik o radu skupštine-prijedlog.pdf Download

 

.
08.02.2008.
Novosti / Aktulenosti

ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE U ŠUMAMA FBIH

Realizirajući plan aktivnosti, Udruženje inženjera i tehničara šumarstva FBiH, u saradnji sa JP „Šume TK“ d.d. Kladanj, JP „Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo i Privrednom komorom TK, organizuje okrugli sto na temu: „ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE U ŠUMAMA FBIH“ – iskustva i problemi pri izdvajanju i upravljanju.

Okrugli sto će se održati u Tuzli, 21.02.2008. god. (četvrtak), sa početkom u 11,00h, u zgradi Privredne komore TK.

.
01.02.2008.
Novosti / Aktulenosti

SJEDNICA SAVJETA LISTA

Prva sjednica Savjeta lista „Naše šume“, održana je 01.02.2008. god. na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Sjednici su prisustvovali članovi Savjeta lista:

• Sead Hadžiabdić,
• Šefik Koričić,
• Ahmed Dizdarević,
• Edib Pašić,
• Miroslav Biloš,
• Ivica Jurić,
• Davorka Prce,
• Vlado Boro,
• Nevzeta Elezović,
• Ahmet Sejdić i
• Omer Pašalić – Predsjednik UŠIT FBIH,
• Ljubo Rezo – Predsjednik HŠD BiH,
• Sead Vojniković – član redakcije časopisa.

.
17.12.2007.
Novosti / Aktulenosti

ZAŠTITA BIOTOPA I VRSTE VELIKOG TETRIJEBA

U Dubokoj kod Bugojna je dana 17.12.2007. god., organizovan treći radni sastanak po projektu „Zaštite biotopa i vrste Velikog tetrijeba“. Organizator je bio UŠIT FBIH, a učesnici su bili predstavnici ŠPD/ŠGD FBIH, Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede SBK, kantonalnih uprava za šumarstvo FBiH, Šumarskog i Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, lovačkih i planinarskih društava SBK.

.
29.08.2007.
Novosti / Aktulenosti

SUSRET POSLIJE 35. GODINA

Na studijskom putovanju u Crnu Goru, pored niza zvaničnih susreta, bio je i prilika da se okupe kolege koje se nisu vidjele dugo godina, nakon završenog studija šumarstva u Sarajevu (generacija 1967./68.). Tom prilikom u posjeti kolegama iz BiH, Ljubi Rezi i Fadilu Šehiću, na svečanom ručku, koji je upriličen u jednom od restoranu u Podgorici, došao je kolega Momčilo Gajević. Bio je to vrlo dirljiv susret, sa dosta prepričanih dogodovština iz studentskih dana. Bilo je još mnogo toga za reći među kolegama, ali vremena je bilo vrlo malo, jer je BH delegacija, morala da se zaputi na put za Tiranu.

.

Ukupno vijesti na stranici: 117

Početna strana | Nazad | Dalje | Posljednja strana

pristupnica u ušitfbih