16.03.2015.
Novosti / Aktulenosti

Saopštenje za javnost povodom Međunarodnog dana šuma - 21. 03. 2015. godine

Šume na planeti Zemlji su ugrožene. Gubitak šuma nastavit će se zbog klimatskih promjena unatoč globalnim naporima za smanjenjem ispuštanja u atmosferu plinova s učinkom staklenika. Šume su danas ugrožene bespravnim sječama, deforestacijom radi dobijanja poljoprivrednog zemljišta, od lošeg gospodarenja, požara i drugih abiotskih i biotskih faktora.
Prema podacima UN-a, godišnje se uništi oko 13 miliona hektara šume. Oko 20 % emisije stakleničkih plinova u svijetu, prouzrokuju klimatske promjene, koje su izazvane krčenjem šuma.

I uprkos svim tim neprocjenjivim ekološkim, sociološkim,i ekonomskim dobrobitima, čovjek uništava te iste šume bez kojih ne može živjeti. Krčenje je i dalje ozbiljan problem u cijelom svijetu.

.
03.03.2015.
Novosti / Aktulenosti

XIII. REDOVNA SKUPŠTINA UŠIT FBiH

Na osnovu člana 23. i člana 29. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XIII. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u Goraždu, u Islamskom kulturno-obrazovnom centru Goražde (ul. Ibrahima Čelika b.b.), dana 19.03.2015. god. (četvrtak), sa početkom u 11,30  sati sa slijedećim

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
 2. Pozdravne riječi.
 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XII. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
 4. Razmatranje i usvajanje:
 5. Izvještaja o radu za 2014. godinu.
 6. Finansijskog izvještaja za 2014. godinu.
 7. Izvještaja Nadzornog odbora za 2014. godinu.
 8. Razmatranje i usvajanje:
 9. Plana rada za 2015. godinu.
 10. Finansijskog plana za 2015. godinu.
 11. Tekuća pitanja.

.
11.12.2014.
Novosti / Aktulenosti

11. DECEMBAR - MEĐUNARODNI DAN PLANINA

Međunarodni dan planina obilježava se od 2003. godine sa ciljem upoznavanja šire javnosti sa planinskim područjima, njihovim vrijednostima i problemima. Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine ovogodišnji Međunarodni dan planina posvećuje  planinama i šumama. Cilj  je povećati svijest javnosti i svih nivoa vlasti u BiH o važnosti planinskih šuma, te ulozi koju one imaju, kao i njihovog utjecaja na mjere prilagođavanja klimatskim promjenama.

.
07.12.2014.
Novosti / Aktulenosti

OTVORENO PISMO JAVNOSTI I VLASTI U FBIH

Prijetnja ogromnih šteta u šumama i šumarskoj privredi sa nesagledivim posljedicama je već na vidiku, i ne učine li se adekvatne, i to VANREDNE akcije u neposrednoj budućnosti, na sanaciji lošeg zdravstvenog stanja, to će postati stvarnost u idućoj godini.

U nedostatku adekvatne zakonske regulative na nivou FBiH, neusaglašenosti postojećih zakonskih rješenja, loše organizacije čuvanja i zaštite šuma, sukoba nadležnosti, čak unutar jednog ministarstva u FBiH, u proteklom periodu od prestanka važenja Zakona o šumama FBiH (i Uredbe sa zakonskom snagom), negativni trendovi vezani za gazdovanje šumama, se konstantno pojačavaju.

Šumarska privreda se konstantno opterećuje većim obavezama, a povrata sredstava za unapređenje stanja šuma (prema kantonalnim zakonskim odredbama o taksi za unapređenje općekorisnih i svih funkcija šuma) u punoj mjeri ili u cjelini nema.
Ne postoji sistem stalnog praćenja zdravstvenog stanja šuma na nivou države niti entiteta, kontrole štetnih domaćih i invazivnih štetnika, kao u svim drugim evropskim zemljama. Problem krađa drveta (ilegalnih sječa) već odavno poprima oblike organizovanog kriminala i dodatno usložnjava sliku zdravstvenog stanja šuma.

.
24.11.2014.
Novosti / Aktulenosti

ZAKLJUČCI SA SASTANKA PREDUZEĆA I INSTITUCIJA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE POVODOM AKTUELNE PROBLEMATIKE U ŠUMARSTVU

S obzirom na aktuelne probleme šumarske privrede, zdravstvenog stanja šuma i nedostatka adekvatne legislative u oblasti šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, u organizaciji Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine (UŠIT FBiH) održan je sastanak direktora šumsko privrednih/gospodarskih društava, kantonalnih resornih ministarstava i uprava za šumarstvo, predstavnika Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalne uprave za šumarstvo, Šumarskog fakulteta, glavnog Federalnog i kantonalnih šumarskih inspektora i Hrvatskog šumarskog društva BiH, koji održan u četvrtak 20.11.2014. godine na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (ul. Zagrebačka broj 20) sa početkom u 11,00 sati. Nakon iznešene opsežne diskusije svih učesnika navedenog sastanka usvojeni su zaključci koje će Udruženje proslijediti na odgovarajuće adrese kantonalnih i federalnih institucija.

.

Ukupno vijesti na stranici: 112

Početna strana | Nazad | Dalje | Posljednja strana

pristupnica u ušitfbih