07.12.2014.
Novosti / Aktulenosti

OTVORENO PISMO JAVNOSTI I VLASTI U FBIH

Prijetnja ogromnih šteta u šumama i šumarskoj privredi sa nesagledivim posljedicama je već na vidiku, i ne učine li se adekvatne, i to VANREDNE akcije u neposrednoj budućnosti, na sanaciji lošeg zdravstvenog stanja, to će postati stvarnost u idućoj godini.

U nedostatku adekvatne zakonske regulative na nivou FBiH, neusaglašenosti postojećih zakonskih rješenja, loše organizacije čuvanja i zaštite šuma, sukoba nadležnosti, čak unutar jednog ministarstva u FBiH, u proteklom periodu od prestanka važenja Zakona o šumama FBiH (i Uredbe sa zakonskom snagom), negativni trendovi vezani za gazdovanje šumama, se konstantno pojačavaju.

Šumarska privreda se konstantno opterećuje većim obavezama, a povrata sredstava za unapređenje stanja šuma (prema kantonalnim zakonskim odredbama o taksi za unapređenje općekorisnih i svih funkcija šuma) u punoj mjeri ili u cjelini nema.
Ne postoji sistem stalnog praćenja zdravstvenog stanja šuma na nivou države niti entiteta, kontrole štetnih domaćih i invazivnih štetnika, kao u svim drugim evropskim zemljama. Problem krađa drveta (ilegalnih sječa) već odavno poprima oblike organizovanog kriminala i dodatno usložnjava sliku zdravstvenog stanja šuma.

.
24.11.2014.
Novosti / Aktulenosti

ZAKLJUČCI SA SASTANKA PREDUZEĆA I INSTITUCIJA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE POVODOM AKTUELNE PROBLEMATIKE U ŠUMARSTVU

S obzirom na aktuelne probleme šumarske privrede, zdravstvenog stanja šuma i nedostatka adekvatne legislative u oblasti šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, u organizaciji Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine (UŠIT FBiH) održan je sastanak direktora šumsko privrednih/gospodarskih društava, kantonalnih resornih ministarstava i uprava za šumarstvo, predstavnika Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalne uprave za šumarstvo, Šumarskog fakulteta, glavnog Federalnog i kantonalnih šumarskih inspektora i Hrvatskog šumarskog društva BiH, koji održan u četvrtak 20.11.2014. godine na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (ul. Zagrebačka broj 20) sa početkom u 11,00 sati. Nakon iznešene opsežne diskusije svih učesnika navedenog sastanka usvojeni su zaključci koje će Udruženje proslijediti na odgovarajuće adrese kantonalnih i federalnih institucija.

.
19.11.2014.
Novosti / Aktulenosti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SUŠENJE ŠUMA U BOSNI I HERCEGOVINI

U zadnje dvije godine nakon što smo imali pojavu velikih šumskih požara, te sušnu 2012. godinu, sada smo svjedoci pojave sušenja velikog broja stabala, svih vrsta drveća prvenstveno jele, smrče i hrasta na čitavom području Bosne i Hercegovine, kako u državnim, tako i u privatnima šumama.

Šumsko privredna društva i do 70 % vlastitih sredstava i kapaciteta preusmjeravaju u saniranje i sječu tzv. “sanitarnih užitaka” (suhih i oboljelih stabala), kako ne bi došlo do ulančavanja šteta i kalamiteta potkornjaka koji se šire i  napadaju preostala zdrava stabla.

Nažalost sve ove aktivnosti se provode bez ikakve podrške države.

.
04.06.2014.
Novosti / Aktulenosti

POZIV SVIM KOLEKTIVNIM I POJEDINAČNIM ČLANOVIMA DRUŠTVA ZA UČEŠĆE NA REALIZACIJI PROJEKTA: "IZRADA FOTOMONOGRAFIJE – REGISTRA MONUMENTALNIH STABALA I FENOMENA PRIRODE U BIH"

BiH je zemlja bogata prirodnim ljepotama, od kojih su mnoge nepoznate i nedostupne široj javnosti. U šumama BiH, još uvijek postoji veliki broj različitih fenomena prirode, monumentalnih i rijetkih stabala, koja su izbjegla sjekiru ili motornu pilu, a takve forme ili dimenzija da predstavljaju svojevrsne svjedoke o mogućnosti rasta svoje vrste. Slično je i sa drugim prirodnim fenomenima, često poznatim samo lokalnom stanovništu, sa povezanim legendama o porijeklu, koje zaslužuju pažnju i adekvatnu zaštitu.

.
25.04.2014.
Novosti / Aktulenosti

UŠIT FBIH NA MANIFESTACIJI POTPISIVANJA PROTOKOLA O PREUZIMANJU ZAŠTIĆENOG PEJZAŽA ”TREBEVIĆ“

Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo je potpisivanjem Protokola o preuzimanju prava upravljanja šumom i šumskim zemljištem, preuzela prava upravljanja obuhvatom Zaštičenog pejzaža “Trebević”, od Ministarstva privrede KS i KJP „Sarajevo – šume“ d.o.o. Sarajevo.

.

Ukupno vijesti na stranici: 112

Početna strana | Nazad | Dalje | Posljednja strana

pristupnica u ušitfbih