23.07.2008.
Novosti / aktulenosti

„ŠUMARIJADA FBiH 2008.“ – SANSKI MOST

Na osnovu zaključaka Organizacionog odbora „Šumarijade FBiH 2008.“, obavještamo Vas da će se ista održati dana 29. (petak) i 30. (subota) avgusta 2008. god. u Sanskom Mostu na sportskom poligonu Prve osnovne škole Sanski Most.

PROGRAM FEDERALNE ŠUMARIJADE

1. – PETAK 29.08.2008. god.

 • Okupljanje takmičara, defile kroz grad i otvaranje manifestacije, javna tribina o šumarstvu, promocija časopisa „naše šume“.
 • Druženje šumara, logorska vatra, kulturno – zabavni program

 2. SUBOTA 30.08.2008. god.

 • Početak takmičenja
 • Ručak
 • Nastavak takmičenja
 • Finalna takmičenja
 • Kulturno zabavni program, dodjela nagrada i priznanja
 • Zatvaranje takmičenja
 • Nastavak kulturno - zabavnog programa

DISCIPLINE

 1. ŠUMARSKE DISCIPLINE
 • Usmjereno obaranje
 • Precizno prerezivanje
 • Kombinovani rez
 • Kresanje grana
 • Sklapanje motorne žage
 • Presjecanje sjekirom
 • Brzina presjecanja amerikankom
 • Modeliranje žagom i sjekirom
 • Brzina utovara prenosa na distancu istovara i slaganja (samaraški konji)
 • Izbor najboljeg samaraškog konja

 1. SPORTSKE DISCIPLINE
 • Bacanje kugle …………………………….......(muškarci)
 • Potezanje konopca ………………………....(muškarci)
 • Mali fudbal …………………………..………...(muškarci)
 • Trčanje 800 m …………………………..…...(muškarci)
 • Trčanje 100 m…………………….....(muškarci i žene)
 • Skok u dalj iz mjesta……………..…………..(muškarci)
 • Obaranje sa grede………………….……......(muškarci)
 • Vožnja mopedima između čunjeva......(muškarci)
 • Gađanje zračnom puškom ……………............(žene)
 • Odbojka na travi…………..……………........…...(žene)

pristupnica u ušitfbih