29.08.2007.
Novosti / aktulenosti

STUDIJSKO PUTOVANJE CRNA GORA,
ALBANIJA, MAKEDONIJA

CRNA GORA

studijsko putovanje

studijsko putovanje

studijsko putovanje

  Sastanak u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Podgorici

  ALBANIJA

studijsko putovanje

studijsko putovanje

studijsko putovanje

Sastanak u prostorijama SNV-a Albanije – Tirana                                          Dr. Nehat Collaku (prvi s desna)

  MAKEDONIJA

studijsko putovanje

studijsko putovanje

studijsko putovanje

Sastanak sa predstavnicima SNV-a RM,  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RM,  Diskusija u  direkciji J.P. Makedonske šum

pristupnica u ušitfbih