Impresum

Izdavači časopisa „Naše šume“ su Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine (UŠIT FBiH) i Hrvatsko šumarsko društvo Mostar (HŠD). Časopis izlazi 2-4 puta godišnje.

REDAKCIJA
Redakcija broji jedanaest članova

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Prof.dr. Dalibor Ballian

ZAMJENIK GLAVNOG I
ODGOVORNOG UREDNIKA

Doc.dr. Sead Vojniković

TEHNIČKI UREDNIK
Azer Jamaković

ČLANOVI REDAKCIJE
Samira Smailbegović dipl.ing.šum.
Ivan Anđelić dipl.iur.
Mirza Pjano dipl.ing.šum.
Sead Hadžiabdić dipl.ing.šum.
Frano Kljajo dipl.ing.šum.
Ismet Zečević dipl.ing.šum.
Smail Karović dipl.ing.šum.
Sead Alić dipl.ing.šum.
Dragan Tomić dipl.ing.šum.
Jusuf Čavkunović dipl.ing.šum.
Fadil Šehić dipl.ing.šum.

SAVJET LISTA
Časopis ima Savjet lista,
koga čine devetnaest članova

PREDSJEDNIK SAVJETA LISTA

Ahmet Sejdić dipl.ing.šum.

ČLANOVI SAVJETA LISTA
Doc. dr. Mersudin Avdibegović
Dževad Muslimović dipl. ing. šum.
Sead Hadžiabdić dipl.ing.šum.
Dr. Šefik Koričić
Mr. Ahmed Dizdarević
Bilja Zorić dipl.ing.šum.
Behudin Zec dipl.ing.šum.
Edib Pašić dipl.ing.šum.
Miroslav Biloš dipl.ing.šum.
Sead Alić dipl.ing.šum.
Nevzeta Elezović dipl.ing.šum.
Mr. Senad Kozar
Marko Bagarić dipl.oec.
Mladinko Perković dipl.oec.
Ante Begić dipl.ing.šum.
Mr. Ivica Jurić
Davorka Prce dipl.ing.šum.
Vlado Boro dipl.ing.šum.

pristupnica u ušitfbih