19.01.2018. Skupština Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine (UŠIT FBiH)
19.01.2018. PRIJEDLOG ZAKONA O ŠUMAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE JE U FUNKCIJI DESTRUKCIJE ŠUMSKOG EKOSISTEMA
06.12.2017. III. SEMINAR INTEGRALNA ZAŠTITA ŠUMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
25.09.2017. FOTOMONOGRAFIJA “PRAŠUME BOSNE I HERCEGOVINE” POZIV ZA DOSTAVLJANJE FOTOGRAFIJA
10.04.2017. ZAPISNIK SA XVI. REDOVNE SKUPŠTINE UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BiH
17.03.2017. XVI. REDOVNA SKUPŠTINA UŠIT FBIH
07.06.2016. ZAPISNIK SA XV. REDOVNE SKUPŠTINE UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BiH
16.03.2016. XV. REDOVNA SKUPŠTINA UŠIT FBIH
08.01.2016. ZAPISNIK SA XIV. REDOVNE - IZBORNE SKUPŠTINE UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BiH
12.12.2015. XIV. REDOVNA SKUPŠTINA UŠIT FBIH
10.12.2015. 11. DECEMBAR 2015. GODINE -
MEĐUNARODNI DAN PLANINA
11.09.2015. IV. Šumarijada FBiH-Sarajevo 2015. - Rezultati
16.03.2015. Saopštenje za javnost povodom Međunarodnog dana šuma - 21. 03. 2015. godine
03.03.2015. XIII. REDOVNA SKUPŠTINA UŠIT FBiH
11.12.2014. 11. DECEMBAR - MEĐUNARODNI DAN PLANINA
07.12.2014. OTVORENO PISMO JAVNOSTI I VLASTI U FBIH
24.11.2014. ZAKLJUČCI SA SASTANKA PREDUZEĆA I INSTITUCIJA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE POVODOM AKTUELNE PROBLEMATIKE U ŠUMARSTVU
19.11.2014. SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SUŠENJE ŠUMA U BOSNI I HERCEGOVINI
04.06.2014. POZIV SVIM KOLEKTIVNIM I POJEDINAČNIM ČLANOVIMA DRUŠTVA ZA UČEŠĆE NA REALIZACIJI PROJEKTA: "IZRADA FOTOMONOGRAFIJE – REGISTRA MONUMENTALNIH STABALA I FENOMENA PRIRODE U BIH"
25.04.2014. UŠIT FBIH NA MANIFESTACIJI POTPISIVANJA PROTOKOLA O PREUZIMANJU ZAŠTIĆENOG PEJZAŽA ”TREBEVIĆ“
24.04.2014. XII. REDOVNA-IZBORNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA REZULTATI GLASANJA
22.04.2014. DAN PLANETE ZEMLJE OBILJEŽEN POŠUMLJAVANJEM I ČIŠĆENJEM LOKALITETA PARK ŠUME PRIJATELJSTVA
16.04.2014. NA ČASU BIOLOGIJE GOSTOVALI INŽENJERI ŠUMARSTVA
10.04.2014. SASTANAK PREDSTAVNIKA UDRUŽENJA I SREDNJE ŠKOLE ZA OKOLIŠ I DRVNI DIZAJN SARAJEVO
03.04.2014. ODRŽANE 74. I 75. SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA UŠIT FBIH
24.03.2014. NOVE SADNICE SREBRNE SMRČE (PICEA PUNGENS) U PARKU ISPRED OPĆINE ILIDŽA
14.03.2014. XII. REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA UŠIT FBIH
27.01.2014. UŠIT FBIH NA PRIJEMU KOD AUSTRIJSKOG AMBASADORA U BIH NJEGOVE EKSELENCIJE GOSPODINA MARTINA PAMMERA
11.12.2013. CENTRALNO EUROPSKA KONFERENCIJA ZA BIOMASU (CEBC)
01.05.2013. SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
ŠUMSKI POŽARI - PRIJETNJA NESTANKU ŠUMA
U BOSNI I HERCEGOVINI
30.04.2013. OBAVIJEST
06.03.2013. XI. Redovna Skupština UŠIT FBIH
09.11.2012. ZAPISNIK SA X. REDOVNE SKUPŠTINE UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BiH
03.09.2012.

ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE
„ŠUME I JAVNE USTANOVE U BOSNI I HERCEGOVINI”
(LUDWIG DIMITZ, BEČ 1905. GODINA)

08.05.2012. SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
ŠUMSKI POŽARI U BOSNI I HERCEGOVINI - PRIJETNJA DEFORESTIZACIJI ŠUMA
22.03.2012. OBAVIJEST O PROMJENI LOKACIJE ODRŽAVANJA X. REDOVNE SKUPŠTINE UŠIT FBIH
16.03.2012. X. REDOVNA SKUPŠTINA UŠIT FBIH
15.03.2012. ZAVRŠEN 44. EFNS
08.03.2012. SRETAN 8. MART
24.01.2012. OBAVJEŠTENJE
09.12.2011. STAV UDRUŽENJA ŠUMARSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA FEDERACIJE BIH NA PRIJEDLOG ZAKONA O ŠUMAMA FBIH - GRUPE PREDLAGAČA
07.12.2011. PODRŠKA USPOSTAVI SISTEMA PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE U ŠUMARSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
27.08.2011. In Memoriam
Akademik Midhat Uščuplić (1933-2011)
06.07.2011. ZAPISNIK
SA IX REDOVNE SKUPŠTINE UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BiH
17.06.2011. JUBILEJ REINTRODUKCIJE DABRA
(Castor fiber L.)
16.06.2011. STRUČNI SEMINAR Uvođenje sistema praćenja porijekla drveta primjenom bar-kodova
05.06.2011. Izvještaj o provedenoj obuci iz integralne protivpožarne zaštite u Turskoj
(16. 05. – 27. 05. 2011. godine)
30.05.2011. STRUČNA ŠUMARSKA POSJETA BOSANSKOHERCEGOVAČKIH ŠUMARA MAĐARSKOJ,
18.-22. APRIL 2011. GODINE
20.05.2011. 22. MAJ MEĐUNARODNI DAN BIODIVERZITETA
28.03.2011. ODRŽANA SVEČANA MANIFESTACIJA POVODOM 2011. MEĐUNARODNE GODINE ŠUMA
21.03.2011. 21. MART – SVJETSKI DAN ŠUMA
21.03.2011. UZ 22. MART "SVJETSKI DAN VODA"
18.03.2011. REZULTATI NATJEČAJA ZA LIKOVNE I LITERARNE RADOVE NA TEMU: „MEĐUNARODNA GODINA ŠUMA – 2011“
15.03.2011. IX. REDOVNA SKUPŠTINA UŠIT FBIH
04.03.2011. JAVNI POZIV
za dostavljanje prijedloga kandidata
za intenzivnu obuku iz područja integralne
protivpožarne zaštite šuma
04.02.2011. LITERARNI I LIKOVNI NATJEČAJ
01.02.2011. 2011. GODINA - MEĐUNARODNA GODINA ŠUMA
01.02.2011. 2. FEBRUAR - MEĐUNARODNI DAN MOČVARNIH STANIŠTA
30.12.2010. ZAPISNIK SA II. VANREDNE SKUPŠTINE UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BiH
02.12.2010. II. VANREDNA SKUPŠTINA UŠIT FBIH
24.06.2010. ZAPISNIK SA SASTANKA PARLAMENTARACA, PREDSTAVNIKA UŠIT-A FBIH, HŠD-A I ŠUMARSKOG FAKULTETA ODRŽANOG 11.06.2010. GODINE U SARAJEVU
23.06.2010. ZAPISNIK SA SASTANKA KOMISIJA ZA ZAKONODAVSTVO STRUKOVNIH ŠUMARSKIH UDRUŽENJA U FEDERACIJI BIH (UŠIT FBIH I HŠD) I ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU ODRŽANOG 10.06.2010. GODINE U SARAJEVU
22.06.2010. POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU GENERALNE DIREKCIJE ZA ŠUMARSTVO, MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA REPUBLIKE TURSKE I SAVJETA ŠUMARSKIH UDRUŽENJA BOSNE I HERCEGOVINE
06.05.2010. POTPISIVANJE MEMORANDUMA O SARADNJI GENERALNE DIREKCIJE ZA ŠUMARSTVO, MINISTARSTVA OKOLIŠA I ŠUMARSTVA REPUBLIKE TURSKE I SAVJETA ŠUMARSKIH UDRUŽENJA BOSNE I HERCEGOVINE
30.04.2010. MEĐUNARODNA PRESS KONFERENCIJA POVODOM 11. MEĐUNARODNOG SAJMA ŠUMARSTVA I ŠUMARSKE TEHNOLOGIJE - INTERFORST 2010, MINHEN
20.04.2010. KONGRES - INOVATIVNA RJEŠENJA U DRVU - LAKA, PROTUPOTRESNA I ENERGETSKI EFIKASNA GRADNJA
22.03.2010. VIII IZBORNA SKUPŠTINA UŠIT FBIH –
REZULTATI GLASANJA
12.03.2010. VIII IZBORNA SKUPŠTINA UŠIT FBIH
24.02.2010. ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE “LOVSTVO U BOSNI I HERCEGOVINI”
09.01.2010. NE NAMJENSKO TROŠENJE SREDSTAVA OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA
21.11.2009. IZVOD SA PRVE VANREDNE SKUPŠTINE UITŠ-A
11.11.2009. I VANREDNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FBIH
16.09.2009. POTPISIVANJE MEMORANDUMA O SARADNJI SA MAĐARSKOM ŠUMARSKOM ASOCIJACIJOM
08.09.2009. STUDIJSKA POSJETA ŠUMARA TURSKE BOSNI I HERCEGOVINI
03.09.2009. I N F O R M A C I J A
O GOSPODARENJU ŠUMAMA U FEDERACIJI BIH U 2008. GODINI I PLANOVI GOSPODARENJA ŠUMAMA ZA 2009. GODINU
30.08.2009. INICIJATIVA ZA OBNOVU
SREDNJE ŠUMARSKE ŠKOLE ILIDŽA
29.08.2009. SNV - ŠUMARSKA STUDIJSKA POSJETA AUSTRIJI
28.08.2009. DIREKTOR ŠUMARSTVA
GUNTHER GROSS
22.08.2009. PRVI SUSRETI ŠUMARA KANTONALNE UPRAVE ZA ŠUMARSTVO ZE-DO KANTONA ZENICA 2009.
20.08.2009. ZAPISNIK SA VII. REDOVNE SKUPŠTINE UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FBIH
18.08.2009. NA VLAŠIĆU OBILJEŽEN
SVJETSKI DAN VODA (22. MART)
03.06.2009. GENDER MAINSTREAMING U OBLASTI ŠUMARSTVA
08.03.2009. VII REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FBIH
07.03.2009. 21. MART, SVJETSKI DAN ŠUMA
23.10.2008. EUROPSKA SEDMICA ŠUMA
“Obilježavanje europske sedmice šuma
u Srednjobosanskom kantonu”
15.10.2008. 6. SIMPOZIJ POLJOPRIVREDE, VETERINARSTVA, ŠUMARSTVA I BIOTEHNOLOGIJE SA
MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
14.10.2008. MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA
„ŠUMARSKA NAUKA IZMEĐU EKONOMIJE I DRUŠTVENIH POTREBA“

60 godina od osnivanja Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
13.10.2008. DIREKTOR ŠPD ZDK ZIHNET MUHIĆ
PODNIO OSTAVKU
13.10.2008. NOVI - STARI DIREKTOR ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O BOSANSKA KRUPA
08.10.2008. ”Forestry Science Between
Economy and Society Demands“
03.09.2008. ZAVRŠENA PRVA ŠUMARIJADA FBIH 2008.
SANSKI MOST
22.08.2008. USAGLAŠAVANJE PROPOZICIJA
ZA ŠUMARSKE DISCIPLINE
19.08.2008. PROGRAM I SATNICA TAKMIČENJA
„ŠUMARIJADE FBiH 2008.“ SANSKI MOST
23.07.2008. „ŠUMARIJADA FBiH 2008.“ – SANSKI MOST
22.07.2008. POČELE PRIPREME ZA ORGANIZOVANJE
PRVE „ŠUMARIJADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE“
15.07.2008. GRUPA ZAPOSLENIKA ŠPD „UNSKO – SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA, UČESTVOVALA
NA MARŠU MIRA
29.06.2008. ZAVRŠENA ŠUMARIJADA 2008. ŠPD-a
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA
28.06.2008. OTPOČELE PRIPREME ZA ODRŽAVANJE MANIFESTACIJE “ŠUMARIJADA 2008” U OKVIRU
ŠPD UNSKO SANSKE ŠUME
05.06.2008. SEMINAR "PRIPREMA SEKTORA ŠUMARSTVA ZA KORIŠTENJE FONDOVA EU"
28.05.2008. LOVAČKA ČEKA KAO SPOMENIK BIVŠEM KOLEGI
25.05.2008. TEŠANJSKI LOVCI ČISTE ŠUMSKE KULTURE
22.05.2008. DIGITALNI KATASTAR ŠUMA ZA
PODRUČJE KANTONA SARAJEVO
16.05.2008. HŠD - OGRANAK DALMACIJA U BIH
07.05.2008. 10. MEĐUNARODNI IUFRO SIMPOZIJ I JUBILEJ 60. GODINA ŠUMARSKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU
30.04.2008. SAVJET DIREKTORA ŠPD/ŠGD FBIH
12.04.2008. 10. INTERNACIONALNI SAJAM ŠUMARSTVA I LOVSTVA SILVAREGINA 2008. - BRNO,
REPUBLIKA ČEŠKA
27.03.2008. DODJELA CERTIFIKATA „EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENSE“ ECDL
21.03.2008. ODRŽANA VI. REDOVNA SKUPŠTINA UŠIT-A FBIH
13.03.2008. MEĐUNARODNI SAJAM ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE „INTERIO 2008.“
07.03.2008. "MOJE UMIJEĆE ZA TVOJE OBRAZOVANJE"
21.02.2008. POZIV NA VI. REDOVNU SKUPŠTINU UŠIT-a FBIH
08.02.2008. ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE U ŠUMAMA FBIH
01.02.2008. SJEDNICA SAVJETA LISTA
17.12.2007. ZAŠTITA BIOTOPA I VRSTE VELIKOG TETRIJEBA
29.08.2007. SUSRET POSLIJE 35. GODINA
29.08.2007. STUDIJSKO PUTOVANJE CRNA GORA,
ALBANIJA, MAKEDONIJA
02.07.2007. UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA
UČLANJENJE U UŠIT FBiH
pristupnica u ušitfbih